ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
  Ευρωπαικά Προγράμματα
Αρχική Σελίδα
 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Διάρκεια

Πρόγραμμα

Αριθμός Έγκρισης

Τίτλος Προγράμματος

Συνεργαζόμενες Χώρες

02/12/1996 - 01/12/1999

LEONARDO DA VINCI

D/96/1/01060/PI/I.1.1e/FPI

Cooperation at local level for disadvantaged young people in vocational training and education

Germany , Greece , Netherlands , Ireland

01/01/2001 - 31/02/2001

LEONARDO DA VINCI

EP/00/B/F/PP-115.245

(REMINFOR) Reconversion of mining areas to forestry activities

Spain , Greece , Italy , Rumania

01/12/2001 -
01/ 06/2003

LEONARDO DA VINCI

BG/01/B/F/PP-132055

Training e-Business in tourism

Bulgaria, Greece, Austria, France

01/01/2001 -
01/11/2003

LEONARDO DA VINCI

E/01/B/PP/-115.560

AUTOMOVE II

Spain , Greece , United Kingdom , Rumania

01/12/2002 -
01/12/2004

LEONARDO DA VINCI

N/01/B/NT/131.069

European Network for entrepreneurial and innovative training and support
(EINET)

Sweden, Greece, Scotland, Norway, Spain, England, Romania, Germany, Austria, Finland, Danish, Portugal, Slovakia, Ireland, Italy, Cyprus, Hungary

20/12/2002 -
19/12/2004

LEONARDO DA VINCI

I/02/B/F-PP/120222

Rudolf Project: An Organic Farming Training Proggramme

Italy , Portugal , Greece , Spain , Germany , Sweden , Czech Republic , Alpine Regions

01/02/2003 -
31/07/2005

LEONARDO DA VINCI

HU/02/B/F/PP-136012

Developing Plant Protection Vocational Training Material for SMES Farmers

Hungaria, Czech , Greece , Spain , Slovakia

30/11/2002 - 31/08/2003

PHARE

PL0008.02.01.004

Human Recourses Development - Assistant to the Development of the Local Employment pacts

Poland , Greece

01/11/2002 - 01/11/2004

Joint Actions Socrates, Leonardo and Youth

2003- 0410/001-001

Towards Better Support System Form Integration of Asylum Seekers, Refugees and Migrants in Rural Areas (ASSET)

Ireland , Greece , Italy , Spain , Finland

1/10/2003 - 30/9/2005 LEONARDO DA VINCI 2003/I/03/B/F/LA-154168 European Languages for Secretaries (E.L.S.) Italy, UK, France, Spain, Norway, Greece, Romania, Slovak Republic, Germany
1/11/2003 - 30/10/2005 LEONARDO DA VINCI BG/03/B/F/PP-166017 Training in Renewable Energy Technologies Bulgary, Greece, France, Germany, United Kingdom
10/10/2004 - 09/10/2006 LEONARDO DA VINCI EL/2004/B/F/PP-148244 Vocational Training on Plant Propagation With Emphasis on the Use of Biotechnological Methods Greece, UK, Slovenia, Hungary
01/10/2005 - 30/09/2007 LEONARDO DA VINCI

L-B-010/2005/03

The Development of the Curriculum and the Electronic Educational Background for Ostrich and other Ratite Breeding

Hungary , Belgium , Denmark , Greece , Italy , Portugal , Turkey , United Kingdom
01/11/2005 - 01/11/2007 LEONARDO DA VINCI

2005 - TR/05/B/F/PP/178 009

New Approach in Technology Training Development and Integration of European Modules in TE

Ισπανία, Τσεχία, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία και Βουλγαρία.

30/12/2005 - 30/12/2007 LEONARDO DA VINCI 2005 - RO/05/B/P/PP - 175018

Develop quality training approaches for property market valuation professionals for an effective property tax administration

Ρουμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο

10/10/2006 - 30/09/2008 LEONARDO DA VINCI 2006 - FI/06/B/F/PP-160719 Tools for Teachers, Trainers and Workplace Instructors in the Field of Diversity of People Φιλανδία, Ισπανία, Ελλάδα, Νορβηγία και Πολωνία
01/08/2008 - 31/07/2010 LEONARDO DA VINCI 2008-1-TR1-LEO04-03081-1 Soil-free agricultural applications to widely use in supporting sustainable regional economic development by means of vocational education tools - AQUAFARM. Τουρκία, Βουλγαρία, Ισπανία, Ελλάδα
01/11/2009 - 31/10/2011 LEONARDO DA VINCI 2009 - TR1-LEO05-08660 Adaptation of Permanent Training Approach for Rural Women Returning to the Labour Market: The Beypazari Model" (RURWOMBACK) Τουρκία, Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα
01/10/2010 - 30/09/2012 LEONARDO DA VINCI 2010-1-GR1-LEO05-03967

Implementation of
a Quality Assurance
System for training
in organic food
retail
EcoQualify III

Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ρουμανία,Τουρκία

 

 
   
   
 
   
 
Προφίλ | Προγάμματα ΣΕΚ | Ευρωπαικά Προγράμματα | Αλλες Δραστηριότητες | Απασχόληση | Links | Επικοινωνία
 
 
© Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
 

site designed, created and hosted by HBSnet